Lentoapu-v-white-kopi.png

Korvausten ulosottoperintä

Joskus lentoyhtiöt pakoilevat vastuutaan antamalla matkustajilleen vääriä tietoja myöhästymisestä, jotta vapautuisivat korvausvelvollisuudestaan. Toisinaan lentoyhtiöt jopa jättäytyvät pois niitä vastaan käytävistä oikeuskäsittelyistä. On myös lentoyhtiöitä, jotka eivät maksa korvauksia siinäkään tapauksessa, että tuomioistuin on määrännyt ne maksamaan.

Kun lentoyhtiö ei maksa korvausta, vaikka korvauksen maksamisesta on tuomio, asia etenee ulosottoon. Ulosottoviranomainen auttaa meitä perimään saataviamme ulosmittaamalla lentoyhtiön omaisuutta.

Jos lentoyhtiöllä ei ole toimistoa Suomessa, Suomen ulosottoviranomaisen voi olla vaikea periä saataviamme. Näissä harvoissa tapauksissa korvauksen saaminen voi viivästyä, vaikka tapauksesta olisikin jo tuomioistuimen päätös.

Lentoapu maksaa kaikki oikeudenkäyntikulut ja ulosottomaksut. Emme keskeytä asian käsittelyä, vaikka se tulisi kalliiksi, vaan jatkamme, kunnes olemme saaneet korvauksesi – vaikka joutuisimme käyttämään prosessiin paljon aikaa ja rahaa.

Mahdollisia ongelmatilanteita Korvausten ulosottoperintä