Lentoapu-v-white-kopi.png

Miksi asiani käsittely kestää niin kauan?

Asiasi juridisen käsittelyn kesto riippuu ensisijaisesti seuraavista kahdesta tekijästä:

1. pyrkiikö lentoyhtiö hidastamaan vaatimuksen käsittelyä
2. eteneekö asiasi ilmailuviranomaisen tai tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Vaikka asioisimme sellaisen lentoyhtiön kanssa, joka säännöllisesti jättää yhteydenottomme huomiotta, meillä on aina velvollisuus antaa lentoyhtiölle kohtuullinen aika vastata vaatimukseen.

Jos lentoyhtiö hylkää vaatimuksen – tai sivuuttaa yhteydenottomme vielä vastausajan umpeuduttua – juristimme alkavat kerätä eri tietokannoista todistusaineistoa selvittääkseen, onko kyseessä olevan lennon matkustajilla oikeus korvaukseen. Oikeus korvaukseen on, jos lennon viivästyminen on johtunut ainoastaan lentoyhtiön hallinnassa olevista tekijöistä. Samassa yhteydessä arvioidaan, otetaanko yhteyttä ilmailuviranomaiseen, saatetaanko asia tuomioistuimen käsiteltäväksi vai suljetaanko se. Ilmailuviranomaisen ja tuomioistuinten käsittelyajat vaihtelevat tavallisesti viidestä kahteentoista kuukauteen.

Ei ole kahta samanlaista tapausta, emmekä voi tietää etukäteen, saammeko asiaasi nopean ratkaisun vai kestääkö sen käsittely kauan.

On myös Lentoavun etu, että asiasi saadaan päätökseen mahdollisimman nopeasti, ja on meidänkin etumme mukaista, että saamme lentoyhtiöltä sinulle kuuluvan korvauksen. Lentoapu saa palkkionsa vasta, kun sinä olet saanut korvauksesi. Lentoapu ei saavuta mitään hidastamalla tapausten käsittelyä, sillä silloin myös sen palkkioiden saaminen viivästyy.

Samoin kuin sinä myös Lentoapu joutuu odottamaan viranomaisten ja tuomioistuinten ratkaisuja, eikä voi vaikuttaa niiden käsittelyaikoihin.

Olemme yhteydessä sinuun heti, kun asiassasi on tapahtunut jotakin uutta.

Käsittelyajat Miksi asiani käsittely kestää niin kauan?