Lentoapu-v-white-kopi.png

Yhteistyö toisen maan viranomaisen kanssa ei toimi

Joskus ainoa keino ratkaista lentomatkustajan oikeus korvaukseen on ottaa yhteyttä kansalliseen valvovaan viranomaiseen. Suomessa kuluttajariitalautakunta valvoo yksityishenkilöiden ja Trafi liikematkustajien oikeuksia, jos myöhästyminen on tapahtunut Suomessa. Jos myöhästyminen on tapahtunut jossakin toisessa Euroopan maassa, meillä voi olla mahdollisuus saada apua kyseisen maan valvovalta viranomaiselta.

Valitettavasti yhteistyö viranomaisten kanssa ei kaikissa tapauksissa suju saumattomasti silloin, kun ratkaistavina on kysymyksiä, jotka liittyvät lentomatkustajan oikeuksia koskevaan EU-asetukseen. Joissakin Euroopan maissa toimivaa valvovaa viranomaista eli valvontaelintä ei ole lainkaan.

Siksi on mahdollista, että emme voi saattaa asiaasi valvontaelimen käsiteltäväksi – joko siksi, että viranomainen ei toimi toivotulla tavalla tai koska se ei suostu yhteistyöhön EU-asetuksen suhteen. Tämän vuoksi saatamme joutua päättämään asiasi käsittelyn, vaikka sinulla olisikin voinut olla oikeus korvaukseen.

Toiveenamme on, että kaikki Euroopan maat saisivat perustettua toimivan tahon lentoviivästysten käsittelyä varten, jotta kaikilla EU-kansalaisilla olisi samat mahdollisuudet – ei ainoastaan periaatteessa vaan myös käytännössä – saada oikeudenmukainen käsittely EU-asetusta sovellettaessa.

Mahdollisia ongelmatilanteita Yhteistyö toisen maan viranomaisen kanssa ei toimi