Lentoapu-v-white-kopi.png

Flightright GmbH:n
yleiset käyttö- sekä peruutusehdot

(voimassa alkaen 8. maaliskuuta 2023)

 

​1. Sopimuksen kohteena on Flightright-palvelut

 

1.1

Sivuston lentoapu.fi omistaa Tanskalainen yritys, Flyhjælp ApS, ALV-tunnus DK-36 91 74 90. Flyhjælp ApS on valtuutettu perintätoimisto. Flyhjælp ApS on Flightright GmbH:n HRB 249849, Revaler Straße 28, 10245 Berlin, Germany, kokonaan omistama tytäryhtiö.

 

Flightright ottaa yksinomaan suoritusperusteisen täytäntöönpanon minkä tahansa korvausvaateen osalta (tarvittaessa myös muita vaateita) lentoyhtiöitä vastaan, joihin sinulla saattaa olla oikeus Euroopan unionin lentomatkustaja asetuksen nro 261/2004 tai Britannian lentomatkustajien oikeuksien ja lentomatkojen järjestäjien 2019 (EU-ero) (jäljempänä "vaatimus") määräysten mukaisesti.

 

Vaatimuksesi täytäntöönpanemiseksi, kun olemme sopineet korvausvaateidesi täytäntöönpanosta, sinun tulee joko peruuttamattomasti luovuttaa vaatimuksesi meille, mikä oikeuttaa meidät täytäntöönpanoon (jäljempänä "luovutusprosessi") tai valtuuttaa meidät täytäntöönpanoon nimissäsi (jäljempänä "valtuutusprosessi").

 

1.2

Flightright pyrkii täytäntöönpanemaan vaatimuksen lentoyhtiötä vastaan tuomioistuimen ulkopuolella ja hankkii tätä varten tarvittavat tiedot (mukaan lukien tietoja lentoyhtiöltä).

 

1.3

Jos Flightrightin yritykset vaatimuksen täytäntöönpanemiseksi ovat riittämättömät, voimme pyytää sopimusjuristia täytäntöönpanemaan vaatimuksen (ks. kohta 6). Kustannamme sopimusjuristin toiminnan, jos omat yrityksemme ovat tuloksettomia (ks. kohta 6.4).

 

1.4

Flightrightin verkkosivustolla www.flightright.de (tai muilla Flightright-sivuilla, kuten www.lentoapu.fi) esitetyt palvelut, erityisesti korvauslaskuri, ei muodosta sitovaa tarjousta sopimusta varten.

 

2. Sopimus & tarkentavat tiedot

2.1

Sitoudut käyttämään palveluitamme käytyäsi läpi korvauslaskurin verkkosivustollamme (jäljempänä "Tilausprosessi"). Napsauttamalla tilauspainiketta lähetät sitovan tarjouksen palkkioperusteisen edustussopimuksen tekemisestä, joka koskee vaatimuksen täytäntöönpanoa ja mahdollisia sivuvaatimuksia. Hyväksymme tapauksenne joko nimenomaisella ilmoituksella (esim. sähköpostitse) tai täytäntöönpanemalla korvausvaateen lentoyhtiötä vastaan.

 

 

2.2

Tilausprosessin aikana pyydetyt tiedot on annettava kokonaisuudessaan ja totuudenmukaisesti. Tietoja on muutettava välittömästi, jos antamasi tiedot muuttuvat rekisteröinnin jälkeen tai jos havaitset antaneesi virheellisiä tietoja. Tämä koskee erityisesti lento- ja yhteystietoja, kuten osoitetta, puhelinnumeroa ja sähköpostiosoitetta.

 

3. Hinnat

3.1

Sinun on maksettava tarvittavat maksut Flightrightille hinnastomme mukaisesti (jäljempänä "Hintalista"), mukaan lukien lainmukainen arvonlisävero. Maksun kertymisen ja erääntymisen edellytys on, että vaatimus on onnistuneesti pantu täytäntöön.

 

3.2

Maksujen määrä määräytyy sen perusteella, onko sopimusjuristimme osallistuminen tarpeen vaatimuksen täytäntöönpanossa. Jos onnistumme täytäntöönpanemaan vaatimuksesi ilman sopimusjuristien osallistumista, veloitamme sinulta matalamman palkkion. Ainoastaan jos toimenpiteemme vaatimuksen täytäntöönpanon suhteen ovat täysin tai osittain epäonnistuneet, käytämme sopimusjuristejamme. Katso alla oleva hinnasto.

 

Maksujen laskeminen perustuu kaikkiin lentoyhtiön suorittamiin maksuihin sen jälkeen, kun Flightright on lähettänyt maksupyynnön, lukuun ottamatta mahdollisesti kertynyttä viivästyskorkoa vaatimuksen laiminlyönnistä, joka on kokonaisuudessaan maksettava Flightrightille. Mikäli suostumuksellasi vaatimus sovitaan muulla tavalla kuin käteisellä (esim. lentoliput), ellei toisin sovita, olemme oikeutettuja käteistä vastaavaan palkkioon. Olemme myös oikeutettuja saamaan palkkion, kun lentoyhtiö on suorittanut maksun sinulle (esim. shekin muodossa).

 

Hintalista

Palkkio peritään matkustajaa kohden saadun vakiokorvauksen perusteella:

 

EY-asetuksen 261/2004 7 artiklan 1 kohdan a) alakohdan mukainen vakiokorvaus: 75 euroa.

EY-asetuksen 261/2004 7 artiklan 1 kohdan b) alakohdan mukainen vakiokorvaus: 120 euroa.

EY-asetuksen 261/2004 7 artiklan 1 kohdan c) alakohdan mukainen vakiokorvaus: 180 euroa.

 

EY-asetuksen 261/2004 7 artiklan 2 kohdan a) alakohdan mukainen vakiokorvaus: 37,50 euroa.

EY-asetuksen 261/2004 7 artiklan 2 kohdan b) alakohdan mukainen vakiokorvaus: 60 euroa.

EY-asetuksen 261/2004 7 artiklan 2 kohdan c) alakohdan mukainen vakiokorvaus: 90 euroa.

 

Palkkio ei ylitä 30 % saadusta korvaussummasta.

 

Lennon hinnan hyvitystä koskevien tapausten hinta lasketaan tuntiveloituksena, 80 euroa per tunti. Palkkion summa ei tule ylittämään 30 prosenttia saadusta hyvityksestä.

 

Jos tapaus on tarpeen viedä oikeuteen, palkkioon lisätään 15 % saadusta korvaus- tai hyvityssummasta.

 

 

3.3

Mikäli Flightright saa ainoastaan osan vaaditusta korvauksesta, laskemme palkkion prosenttimäärän vain  perimämme korvauksen perusteella. Tämä pätee myös, jos pääsemme sopuun lentoyhtiön kanssa, kohdan 7. mukaisesti.

 

3.4

Mikäli emme onnistu saamaan korvausta, sinulle ei aiheudu mitään kuluja. Tämä pätee myös silloin, kun olemme palkanneet sopimusjuristin vaatimuksen toteuttamiseksi. Mikäli olet sopinut kanssamme sopimusjuristin palkkaamisesta tai olemme palkanneet sopimusjuristin puolestasi, vapautamme sinut kyseisen juristin palkkiosta, kohdan 6.4. mukaisesti.

 

3.5

Mikäli sopimus päätetään ennenaikaisesti, Flightrightin (onnistumiseen perustuva) vaatimus korvauksesta pysyy voimassa, ks. kohta 9.3.

 

3.6

Kuluttajat eivät usein aja omia lentomatkustajan oikeuksia, sillä kustannus-hyötysuhde ei ole kuluttajan puolella. Ratkaisemme tämän ongelman tarjoamalla palvelumme täysin ilmaiseksi, mikäli vaatimusta ei voi käytäntöönpanna. Jotta voimme tarjota asiakkaillemme helpotuksen  taloudellisiin riskeihin kestävällä tavalla, meidän on katettava kustannuksemme perimällä palkkio onnistuneesta tapauksesta.

Jotta voimme tarjota palveluamme, luotamme suureen määrään erikoistuneita työntekijöitä. Esimerkiksi tapausten käsittelijät, asiakkaidemme ja lentoyhtiöiden kanssa kommunikointiin erikoistuneet työntekijät, tarvittavan IT-infrastruktuurin kehittämistä ja ylläpitämistä tarjoavat työntekijät, sekä mallitapauksien käsittelyä hoitavat työntekijät. Lisäksi meillä on perinteisiä henkilöstökustannuksia eri yritysosastoille (henkilöstö ja talous, laki, markkinointi) sekä vuokra- ja materiaalikustannuksia.

Toinen tekijä, joka otetaan huomioon laskettaessa onnistumiseen perustuvan palkkiomme määrää ja ehtoja, ovat oikeudenkäyntikustannukset, joita kohtaamme. Jos esimerkiksi häviämme oikeusjutun, katamme paitsi oikeudenkäyntikustannukset ja oman asianajajamme palkkiot, myös vastapuolen asianajajien palkkiot ja mahdolliset asiantuntijalausunnon kustannukset. Mikäli vaadimme korvauksia ulkomailla, joudumme usein kattamaan oikeudenkäynti- ja asianajajien kustannukset, vaikka toimet olisivatkin onnistuneet.

Tapauksissa, joissa toimeenpano onnistuu oikeuden ulkopuolella, lentoyhtiöllä ei usein ole velvollisuutta korvata kuluja. Lisäksi kannamme riskin siitä, että lähettämämme korvausvaatimus on käytännössä mahdoton toimeenpanna (esim. lentoyhtiön konkurssin tai taloudellisesti järkevien toimeenpanovaihtoehtojen vuoksi).

 

3.7

Saksan laki oikeudellisten palveluiden (RDG) pykälän 13e:n mukaan voitte vaatia korvausta velalliseltanne palveluidemme suorittamisesta aiheutuneista kustannuksista siihen määrään asti, mihin lakimiehen palkkio vastaavasta työstä perustuen Saksan lakimiesten palkkioita koskevaan lainsäädäntöön oikeuttaisi (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz).

 

4. Kirjanpito & maksut

4.1

Flightright:lla on oikeus vähentää teiltä veloitettavat maksut ja arvonlisäveron, sekä mahdolliset kertyneet korot maksuista, jotka olemme vastaanottaneet.

Jos sopimusjuristi on osallistunut valtuutusprosessiin, lakimiehen on maksettava Flightrightille saatu summa, jotta voimme korjata summan tilinpitoon.

 

4.2

Kun olemme vastaanottaneet kaikki tarvittavat laskutusasiakirjat, valmistelemme maksun ja siirrämme sinulle kuuluvan summan.

 

4.3

Teidän tulee toimittaa meille pankkitilin tiedot, jotta voimme tehdä SEPA-maksun. Jos Flightright tarjoaa vaihtoehtoisia maksutapoja (esim. IBAN, PayPal, BitCoin), voit antaa kyseiset tiedot tilisi tietojen sijaan. Jos sinulla ei ole SEPA-tiliä, vastaat mahdollisista siirto- tai maksutapahtuman kuluista. Jos Flightright siirtää sinulle maksuja, jotka on tarkoitettu matkakumppaneillesi, sinun tulee välittää tällaiset maksut heille kokonaisuudessaan.

 

5. Vastuut & Velvollisuudet

5.1

Sinun tulee avustaa meitä sopimuksellisten velvollisuuksiemme täyttämisessä. Pyynnöstämme sinun tulee ilmoittaa meille kaikki asiaan liittyvät tosiseikat parhaan tietämyksesi mukaan. Sinun tulee toimittaa meille tarvittavat asiakirjat/tiedot (erityisesti lentoliput, muut lentoasiakirjat ja kirjeenvaihto lentoyhtiön kanssa) tapauksesi käsittelyä varten, sekä välittömästi välittää meille kaikki mahdolliset uudet tiedot ilman lisäpyyntöä. Sinä vastaat toimitettujen asiakirjojen/tietojen täydellisyydestä ja oikeellisuudesta. Sitoudut toimittamaan meille välittömästi pyydettäessä kaikki tarvittavat lisätiedot.

 

5.2

Olette velvollinen ilmoittamaan meille välittömästi, mikäli te (ja/tai teidän ilmoittamanne matkakumppaninne) saavat maksuja lentoyhtiöltä tai mikäli lentoyhtiö on ottanut teihin yhteyttä.

 

5.3

Ennen Flightrightin palveluiden käyttöä et ole käsitellyt vaatimustasi millään muulla tavalla, etkä ole palkannut kolmannen osapuolen palveluntarjoajaa toteuttamaan tätä vaatimusta. Tämän vaatimuksen toteuttamiseen liittyvän sopimuksen voimassaoloajan aikana et saa itsenäisesti valtuuttaa ja/tai palkata muita palveluntarjoajia, asianajajia, tai yksityisiä tai julkisia virastoja (esim. kuluttajariitalautakunta) toimimaan puolestasi, ryhtymään oikeustoimiin tai käsittelemään vaatimustasi.

 

5.4

Valtuutusprosessin yhteydessä et myöskään saa antaa tai pantata meille antamaasi saatavaa kolmansille osapuolille ilman suostumustamme.

 

6. Sopimuslakimiesten sitoutuminen & maksuvapautussitoumus

6.1

Yleisesti ottaen lakipalveluntarjoajana emme ole oikeutettuja edustamaan teitä toimivaltaisissa siviilioikeuden tuomioistuimissa. Mikäli toimenpiteemme vaatimuksen toteuttamiseksi tuomioistuimen ulkopuolella (sisältäen täytäntöönpanomenettelyt) eivät onnistu kokonaan tai osittain, voimme käyttää sopimusjuristia tai perintätoimistoa ("Sopimusjuristi") hoitamaan vaatimuksen toteutusta nimissämme, omalla riskillämme ja kustannuksellamme, mikäli mielestämme meillä on hyvät mahdollisuudet menestykseen (eli mikäli toimenpiteemme ovat tuloksettomia, vastaamme kaikista kustannuksista).

 

6.2

Valtuutusprosessin yhteydessä (ja sovellettavan paikallisen lain sallimissa rajoissa) voimme puolestasi ohjeistaa sopimusjuristiamme korvausvaatimuksen toimeenpanossa. Sopimusjuristi toimii puolestasi vaatimuksen täytäntöönpanossa tuomioistuimen ulkopuolella allekirjoittamasi valtakirjan mukaisesti. Voimme myös ohjeistaa teitä käyttämään sopimusjuristiamme itse, jos kohdan 6.1 ehdot täyttyvät. Mikäli sitoudut sopimusjuristiimme itse, sinun ja sopimusjuristimme välille laaditaan erillinen sopimus.

 

Sinun on annettava sopimusasianajajalle lupa hyväksyä puolestasi Flightrightin ilmoituksia tämän sopimuksen mukaisesti.

 

6.3

Tilausprosessin suorittaminen antaa meille luvan antaa sopimusjuristille pääsyn asiaankuuluviin asiakirjoihin/tietoihin. Sitoudut myös vastaamaan suoraan kaikkiin muihin kysymyksiin, joita sopimusjuristilla saattaa olla asiaan liittyen.

 

6.4

Mikäli vaatimuksen täytäntöönpano epäonnistuu sopimusjuristin palkkaamisen jälkeen ja vaatimuksen täytäntöönpanoyrityksistä huolimatta (myös oikeudenkäynnin ulkopuolella ja tarvittaessa oikeudenkäynnin yhteydessä), vapautamme sinut sopimusjuristin palkkaamiseen liittyvistä kustannuksista. Lisäksi korvaamme kaikki muut oikeustoimista aiheutuvat kustannukset, kuten oikeudenkäyntikulut, vastapuolen asianajajan palkkiot ja muut kansainvälisissä tuomioistuimissa syntyvät lisäkustannukset, jos lentoyhtiö ei niitä korvaa.

 

7. Tuomioistuimen sisäiset ja ulkopuoliset sovintoratkaisut

7.1

Sovintosopimusten tekeminen edellyttää suostumustasi. Voit myös antaa Flightrightille ja sopimusjuristille valtuudet solmia sovintosopimuksia. Tässä tapauksessa valtuutuksen puitteissa tehtävät sovintosopimukset eivät edellytä erillistä suostumustasi. Voit kuitenkin peruuttaa sovinnon, mikäli se ei ole täysin kattanut valtuutuksen laajuutta. Tällöin arvioimme vaihtoehtoja korvausvaatimuksesi toteuttamiseksi ja otamme yhteyttä sinuun koordinoidaksemme jatkotoimenpiteitä. Joka tapauksessa meillä on oikeus hylätä sovinto ilman erillistä neuvottelua, mikäli lentoyhtiö tarjoaa sinulle alle 80 % korvaus- tai hyvitysmäärästä tai tarjoaa vain lahjakortteja käteisen sijaan.

 

7.2

Mikäli sopimusjuristi on palkattu valtuutusprosessin yhteydessä, sinulla ei ole oikeutta solmia peruuttamatonta sovintosopimusta, vetäytyä sopimuksesta, johon olemme antaneet suostumuksen, luopua vaatimuksesta, vetäytyä oikeustoimista tai muutoin käsitellä vaatimusta ilman kirjallista etukäteissuostumustamme.

 

7.3

Oikeudenkäynnin tai sen ulkopuolisen sovinnon tapauksessa lakimiehen palkkiot ja tarvittaessa oikeudenkäyntikulut vähennetään sovittavasta määrästä, ellei niitä ole korvattu lentoyhtiön toimesta (kuten yleisenä käytäntönä on). Sovintosopimus ei vaikuta palkkiomme määrään. Tässä suhteessa sovelletaan kohtaa 3.

 

8. Peruutusoikeus ja -ehdot

Mikäli olet kuluttaja BGB:n (Saksan siviililaki) 13 §:n mukaisesti, eli luonnollinen henkilö, joka tekee oikeustoimia pääasiassa muuhun kuin omaan ammattimaiseen tai elinkeinotoimintaansa liittyvään tarkoitukseen, sinulla on lakisääteinen peruutusoikeus, johon Flightright on ottanut käyttöön seuraavan käytännön:

 

Peruutuskäytäntö

Peruutusoikeus

Voit peruuttaa tämän sopimuksen 14 päivän kuluessa ilman ilmoittamatta syytä peruutukselle. Peruutusajan pituus on 14 päivää sopimuksen tekemispäivästä alkaen (kohdan 2.1 mukaisesti), viimeistään saatuasi tämän peruutusohjeen. Käyttääksesi peruutusoikeuttasi, sinun on ilmoitettava meille seuraavassa osoitteessa:

 

Flightright GmbH

Revaler Str. 28

10245 Berlin

Puh.: +49 (0) 331 9816 9040

Faksi.: +49 (0) 330 2898 281 09

Sähköposti: [email protected]

 

selvällä ilmoituksella (esim. kirjeenä postitse, faksilla tai sähköpostilla, joka sisältää tapausnumerosi), että päätät peruuttaa tämän sopimuksen. Voit käyttää alla olevaa peruutuslomaketta, mutta se ei ole pakollista.

Sinun katsotaan noudattaneen peruutusaikaa, jos teet peruutusilmoituksen ennen määräajan päättymistä.

 

Peruuttamisen seuraukset

Jos peruutat tämän sopimuksen, meillä on velvollisuus palauttaa sinulle välittömästi kaikki maksut, jotka olemme vastaanottaneet sinulta, mukaan lukien maksukustannukset (lukuun ottamatta lisäkustannuksia, jotka johtuvat siitä, että olet valinnut muun maksutavan kuin meidän tarjoamamme kustannustehokkaimman vakio-maksutavan), viimeistään 14 päivän kuluttua siitä päivästä, jona olemme vastaanottaneet peruutusilmoituksesi tästä sopimuksesta. Käytämme hyvityksen maksamiseen samaa maksutapaa, jota käytit alkuperäisessä siirrossa, ellei ole sovittu nimenomaisesti toisesta maksutavasta; emme veloita takaisinmaksusta mitään maksuja missään tapauksessa.

Jos olet käyttänyt palvelujamme peruutusajan kuluessa, sinun on maksettava Flightrightille asianmukainen korvaus. Tämä korvaus on suhteessa käytettyihin palveluihin, jotka on suoritettu siihen päivään mennessä, jolloin ilmoitit meille peruutusoikeutesi käyttämisestä. Tämä suhteutetaan sopimuksessa määriteltyihin kokonaispalveluihin.

 

Huomaa:

Peruutusoikeutesi raukeaa aikaisemmin, jos olemme tarjonneet koko palvelun, ja palvelun tarjoaminen alkoi suostumuksestasi ja olet vahvistanut ennen palvelun tarjoamista, että olit tietoinen peruutusoikeutesi menettämisestä, jos suoritamme sopimuksen mukaisen palvelun ennen peruutusoikeuden umpeutumista.

Jos haluat peruuttaa sopimuksen, voit täyttää alla olevan lomakkeen:

 

Peruutuslomake

Vastaanottaja:

Flightright GmbH

Revaler Str. 28

10245 Berlin

Puh..: +49 (0) 331 9816 9040

Faksi.: +49 (0) 330 2898 281 09

Sähköposti: [email protected]

 

Minä/me peruutan/peruutamme sopimuksen, jonka olen/olemme tehneet seuraavan palvelun tarjoamisesta: :

              Tapauksen käsittelynumero:

              Hakemuksen luonnin päivämäärä:

              Asiakkaan/asiakkaiden nimi/nimet:

              Asiakkaan/asiakkaiden allekirjoitus/allekirjoitukset:

              Päivämäärä:

 

 

 

Vahvistamme mahdollisimman nopeasti peruutusilmoituksesi vastaanottamisen.

 

9. Sopimuksen kesto & irtisanominen

9.1

Sopimus, jonka olette solmineet Flightrightin kanssa päättyy, kun vaatimus on ratkaistu tai jos Flightright katsoo arvioinnin jälkeen mahdollisuuden vaatimuksen täytäntöönpanoon epätodennaköiseksi ja on ilmoittanut teille tästä.

 

9.2

Lisäksi sopimus voidaan purkaa milloin tahansa kummankin osapuolen toimesta. Erityisesti pidätämme oikeuden purkaa sopimus tapauksissa, joissa olet rikkonut kohdassa 5 määriteltyjä velvollisuuksia ja vastuita.

 

9.3

Jos päätät irtisanoa sopimuksen Flightrightin kanssa sen jälkeen, kun olet käyttänyt Flightrightin palveluita ja vaatimuksesi on lähetetty lentoyhtiölle, oikeutemme maksuihin kohdan 4 mukaisesti säilyy voimassa.

 

9.4

Euroopan komissio ylläpitää verkkovälitteisten riita-asioiden ratkaisualustaa. Kuitenkin ratkaisemme mieluummin mahdolliset ongelmat suoraan asiakkaan kanssa emmekä osallistu kuluttajariitojen sovittelumenettelyyn. Tällaisissa tapauksissa ole hyvä ja ota suoraan yhteyttä meihin osoitteessa:  service@flightright.co.uk

 

9.5

On muitakin vaihtoehtoja vaatimuksen täytäntöönpanolle: Eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely (ei Tanskassa), Saksan liittovaltion ilmailuviranomaisen verkkolomake, liikenne- ja viestintäviraston palvelut, tiedustelu suoraan kyseiseltä lentoyhtiöltä ja Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e.V (sovitteluelin julkiselle henkilöliikenteelle). Luettelo kansallisista täytäntöönpanoviranomaisista löytyy täältä

 

 

 

10. Loppusäännökset

10.1

Saksan liittotasavallan laki on voimassa. Jos olet luonut tapauksen kuluttajana ja sinulla oli tapauksen luonnin aikaan asuinpaikka toisessa maassa, tämän maan lakisäännökset ovat myös voimassa.

 

10.2

Jos olet elinkeinonharjoittaja, jonka pääkonttori sijaitsee Saksassa tilauksen tekohetkellä, yksinomainen toimivalta on pääkonttorimme Berliinissä. Muutoin paikalliset ja kansainväliset toimivaltaa koskevat sovellettavat lakisäännökset ovat voimassa.

 

10.3

Ylimääräisiä suullisia sopimuksia ei ole. Kaikkien yksittäisten sopimusehtojen, jotka poikkeavat tai täydentävät näitä ehtoja, on oltava kirjallisessa muodossa ollakseen voimassa. Tämä koskee myös vaatimusta kirjallisesta muodosta luopumisesta.

 

10.4

Jos näiden käyttöehtojen yksi määräys on tai tulee pätemättömäksi, tämä ei vaikuta muiden käyttöehtojen pätevyyteen. Tehokas ja toteutuskelpoinen määräys korvaa pätemättömän tai toteuttamiskelvottoman määräyksen, jonka vaikutukset ovat mahdollisimman lähellä sopimusosapuolten tavoitetta pätemättömän tai toteuttamiskelvottoman määräyksen kanssa. Sama koskee myös mahdollisia aukkoja sopimuksessa.

Oliko lentosi myöhässä tai peruttu? Tee korvaushakemus!

Lentoapu auttaa saamaan jopa 600 euron korvauksen, jos lentosi oli myöhässä tai peruttu

 Tuhansia tyytyväisiä asiakkaita

 Tehokas ja asiantunteva palvelu

 Riskitöntä, nopeaa ja helppoa!