Lentoapu-v-white-kopi.png

EU-säännöt lennon viivästyessä

January 2019

Viimeisin kirjoitus

Yleisimmät väärinkäsitykset lentojen viivästymiskorvauksista

September 2023

EU-säännöt lennon viivästyessä

EY-asetus 261/2004 on talvella 2004 hyväksytty säädös lentomatkustajille maksettavista korvauksista ja heille tarjottavasta huolenpidosta silloin, kun lento on myöhässä, peruttu tai kun lentomatkustajan pääsy lennolle evätään. Tässä kirjoituksessa tarkastellaan EU:n sääntöjä lentojen myöhästymis- ja peruutustilanteissa.

Asetus koskee kaikkia EU:n alueella olevilta lentokentiltä lähteviä lentoja sekä EU:n alueelle rekisteröityjen lentoyhtiöiden lentoja, jotka lähtevät EU:n ulkopuolelta ja laskeutuvat EU:n alueelle. Asetuksen piiriin kuuluvaan korvaukseen oikeuttavan myöhästymisen on lisäksi täytettävä joku seuraavista ehdoista:

 • Lento on vähintään kaksi tuntia myöhässä reitillä, jonka suunniteltu pituus on korkeintaan 1 500 km.
 • Lento on vähintään kolme tuntia myöhässä EU:n sisäisellä matkalla tai reitillä, jonka suunniteltu pituus on yli 1 500 km.
 • Lento on vähintään kolme tuntia myöhässä reitillä, jonka suunniteltu pituus on 1 500–3 500 km.

 

Yllä mainituissa tapauksissa lentomatkustajalla voi asetuksen mukaan olla oikeus

 • aterioihin ja virvokkeisiin kohtuullisessa suhteessa odotusaikaan
 • kahteen puhelinsoittoon tai sähköpostiin
 • hotellimajoitukseen sekä lentoaseman ja majoituspaikan välisiin kuljetuksiin, jos odotusaika kestää yhden tai useamman yön yli
 • lipun hinnan takaisinmaksuun
  • Jos lennon myöhästymisen kesto ylittää 5 tuntia, eikä matkustaja enää halua käyttää lippuaan, hänellä on oikeus lipun hinnan palautukseen. Matkustaja on oikeutettu lipun hinnan hyvitykseen myös silloin, kun mahdolliset jatkolennot jäävät myöhästymisen vuoksi käyttämättä. Tällöin lentoyhtiö on myös matkustajan niin halutessa velvollinen kuljettamaan tämän takaisin lähtöpaikkaan.
 • vakiokorvaukseen, jos myöhästymisen kesto ylittää kolme tuntia.

 

EU-säännöt lennon peruuntuessa

Jos lentosi perutaan, voit saada korvauksen lipun hinnan hyvityksen muodossa. Sääntö pätee myös jatkolentoihin, jotka jäävät myöhästymisen vuoksi käyttämättä. Samoin kuin myöhästymistapauksissa lentoyhtiöllä on lennon peruuntuessa velvollisuus kuljettaa sinut veloituksetta takaisin lähtöpaikkaan.

 

Lentomatkustajalla on lisäksi oikeus

 • aterioihin ja virvokkeisiin kohtuullisessa suhteessa odotusaikaan
 • kahteen puhelinsoittoon tai sähköpostiin
 • hotellimajoitukseen sekä lentoaseman ja majoituspaikan välisiin kuljetuksiin, jos odotusaika kestää yhden tai useamman yön yli
 • rahalliseen vakiokorvaukseen:

- korkeintaan 1 500 kilometrin pituisilla reiteillä: 250 €

- yli 1 500 kilometrin pituisilla EU:n sisäisillä reiteillä: 400 €

- muilla 1 500–3 500 kilometrin pituisilla reiteillä: 400 €

- kaikilla muilla lennoilla: 600 €.

 

EY-asetuksen 261/04 mukainen korvaus

Korvausta on mahdollista alentaa 50 prosentilla, jos matkustajalle tarjotaan uudelleenreititystä siten, että hän pääsee lopulliseen määränpäähänsä vaihtoehtoisella lennolla, jonka saapumisaika verrattuna alkuperäiseen aikataulun mukaiseen saapumisaikaan ei ylitä enintään 1 500 kilometrin pituisten lentojen osalta kahta tuntia, EU:n sisäisten ja muiden yli 1 500 kilometrin pituisten lentojen osalta kolmea tuntia tai muiden lentojen osalta neljää tuntia.

Matkustajalla ei ole oikeutta korvaukseen, jos lennon peruutus johtuu poikkeuksellisista olosuhteista. Poikkeuksellisia olosuhteita ovat työtaistelut, poliittiset levottomuudet, turvattomuus tai sääolosuhteet. Oikeus korvaukseen raukeaa myös silloin, kun matkustaja on saanut tietää peruutuksesta vähintään 14 päivää ennen suunniteltua lähtöajankohtaa. Matkustaja ei ole oikeutettu asetuksen 261/2004 mukaiseen korvaukseen myöskään silloin, jos hänelle on 7–14 päivää ennen suunniteltua lähtöajankohtaa tarjottu uudelleenreititystä määränpäähän siten, että uusi lähtöaika ei ole yli tuntia suunniteltua lähtöaikaa aikaisemmin tai saapumisaika yli kahta tuntia suunniteltua saapumisaikaa myöhemmin.

 

Lue lisää oikeuksistasi lennon peruuntuessa asiaa käsittelevästä kirjoituksestamme.

Kirjoittaja: Philip Brechmann