Lentoapu-v-white-kopi.png

Korvaus viivästyneestä valmismatkasta

November 2019

Viimeisin kirjoitus

Yleisimmät väärinkäsitykset lentojen viivästymiskorvauksista

September 2023

Korvaus viivästyneestä valmismatkasta

Jos lento myöhästyy tai perutaan valmismatkalla, korvausoikeutta koskevat säännöt poikkeavat jonkin verran niistä säännöistä, joita sovelletaan omatoimimatkalaisiin. Myös valmismatkoilla matkanjärjestäjä voidaan kuitenkin asettaa vastuuseen, jos matkan sisältö ei vastaa tilattua.

Tietääksesi, mitä sääntöjä ja oikeuksia tilaamaasi matkaan liittyy, sinun on selvitettävä, mihin kategoriaan matkasi kuuluu. Jotta matkasi voidaan laskea matkapaketiksi, sen pitää koostua vähintään kahdesta erityyppisestä matkapalvelusta, esimerkiksi kuljetuksesta, majoituksesta ja muusta matkapalvelusta. Matkapaketissa matkapalvelut on myyty sinulle yhteishintaan, ja matkan kesto on yli 24 tuntia. Matkan yhtenä osana ei välttämättä tarvitse olla kuljetuksia, jotta se voitaisiin laskea matkapaketiksi.

Peruutus tai viivästyminen ennen matkaa

Jos jo ennen lähtöpäivää käy ilmi, ettei matkanjärjestäjä voi toteuttaa matkaa sovitulla tavalla  eli matka esimerkiksi myöhästyy tai peruuntuu – matkanjärjestäjällä on velvollisuus ilmoittaa siitä viipymättä matkustajalle selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla. Samalla asiakkaalle on tiedotettava tämän oikeuksista muuttuneessa tilanteessa.

Mikäli matkanjärjestäjä peruu matkan, asiakkaalla on oikeus peruuttaa sopimus ilman peruutusmaksua ja saada rahansa takaisin. Vaihtoehtoisesti asiakas voi halutessaan osallistua toiselle valmismatkalle sillä edellytyksellä, että matkanjärjestäjä voi tarjota sitä ilman kohtuuttomia kustannuksia tai menetyksiä. Jos asiakas haluaa osallistua alkuperäistä matkaa kalliimmalle valmismatkalle, tämä maksaa matkanjärjestäjälle erotuksen. Jos taas uusi matka on alkuperäistä halvempi, matkanjärjestäjän on hyvitettävä jäljelle jäävä osuus.

Mikäli asiakkaalle aiheutuu matkan peruuntumisesta tai viivästymisestä menetyksiä, tällä on oikeus saada hinnanalennusta, paitsi jos tilanteen on aiheuttanut yksi tai useampi seuraavista tekijöistä:

  • Matkalle on ilmoittautunut sopimusehdoissa mainittua vähimmäismäärää vähemmän osallistujia, ja matkanjärjestäjä on ilmoittanut siitä asiakkaalle kirjallisesti sopimuksessa mainitun määräajan kuluessa.
  • Peruuntuminen tai myöhästyminen on johtunut matkustajasta itsestään.
  • Peruuntuminen tai myöhästyminen on johtunut asiaan kuulumattomasta kolmannesta osapuolesta, eikä matkanjärjestäjällä olisi ollut mahdollisuutta välttää tai estää tilanteen syntymistä.
  • Peruuntuminen tai myöhästyminen on johtunut ulkoisista tekijöistä, joihin matkanjärjestäjä ei ole voinut vaikuttaa tai joista tämän ei voida katsoa olleen vastuussa.

Peruutus tai viivästyminen matkan aikana

Jos matkan aikana tapahtuu tietyntyyppisiä matkanjärjestäjän virheitä (ks. Laki matkapalveluyhdistelmistä, 25 §: "Sopimuksen purku matkan aikana"), matkustaja voi purkaa sopimuksen ja hänellä on oikeus hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen. Matkustajalla on lisäksi oikeus päästä takaisin lähtöpaikkaan tai muuhun sopimuksessa mainittuun paikkaan sopimuksessa mainitulla kuljetusvälineellä.

Kuten todettua, asiakkaalla on useimmiten oikeus vain osittaiseen korvaukseen. Jotta virheestä voisi saada matkan koko hintaa vastaavan täyden korvauksen, sen on oltava merkittävä.

Kompensation ved pakkerejser

Asiakkaalla voi lisäksi olla oikeus vahingonkorvaukseen. Vahingonkorvausta voi saada esimerkiksi silloin, kun virheestä on aiheutunut matkustajalle tai tämän matkatavaroille fyysistä vahinkoa.

On tärkeää ottaa huomioon, että valitus mahdollisesta virheestä tai viivästymisestä on tehtävä tietyn ajan kuluessa tapahtuneesta. Siksi on tärkeää, että teet valituksen heti ongelman todettuasi. Jos et tee valitusta välittömästi, se voi vaikuttaa korvauksen saamiseen.

Miten valitus tehdään?

Mikäli matkasi lasketaan matkapaketiksi (ks. artikkelin alussa oleva määritelmä), valitus tehdään ensisijaisesti matkanjärjestäjälle. Jos valitus matkanjärjestäjälle ei tuota tulosta, ota yhteyttä kuluttajaneuvontaan, josta saat ilmaista apua.

Kirjoittaja: Philip Brechmann